Marka Patent Vekilliği

marka patent vekilligi

Cahit Suluk Avukatlık Bürosu, kuruluş tarihinden bu yana SADECE Fikri Mülkiyet Hukukunda uzmanlaşarak, müvekkillerine bu konuda butik hizmet vermeyi misyon edinmiştir. Bu amaca yönelik olarak Telif /Marka /Patent /Faydalı Model /Tasarım /Yeni Bitki Çeşitleri /Alan Adları/Haksız Rekabet konularıyla ilgili tüm süreçleri, kadromuzdaki Fikri Mülkiyet Hakları konusunda uzman avukatları ile marka ve patent vekilleri tarafından yürütmekte, müvekkillerimize ait hakların hukuken gerektiği şekilde korunmasını sağlamakta ve oluşabilecek hak kayıplarına engel olmaktayız.
Marka ve Patent Vekilliği çerçevesinde müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerimizin kapsamı aşağıda kısaca özetlenmiştir:

Yurt İçi:

  • Müvekkillerimizin fikri mülkiyet hakları konusunda stratejilerinin belirlenmesi.
  • Marka / patent / tasarım oluşum süreçlerinde destek verilmesi.
  • Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde başvuru ve tescil süreçlerini takip ve bu kapsamdaki her türlü işlemin yerine getirilmesi.
  • Müvekkillerimiz adına üçüncü kişilere ait başvurulara itiraz, müvekkillerimize ait başvurulara yapılan itirazların yanıtlanması.
  • TPE tarafından yayınlanan tüm marka başvuruları izlenerek, aylık olarak raporlanması, böylece üçüncü kişilere ait aynı/benzer başvurulara süresinde itirazda bulunma imkânı sağlanması.

Yurt Dışı:

  • Yurt dışında fikri mülkiyet hakları konusunda stratejilerin belirlenmesi.
  • Yabancı çözüm ortaklarımız aracılığıyla, hedef ülkelerde ulusal/uluslararası/ bölgesel sistemler aracılığıyla Ulusal Ülke Ofisleri, OHIM, WIPO, OAPI gibi kuruluşlar nezdinde tescil başvurularının yapılması ve tescil süreci ile ilgili tüm işlemlerin takibi.
  • Yabancı çözüm ortaklarımız aracılığıyla, müvekkillerimiz adına üçüncü kişilere ait başvurulara itiraz, müvekkillerimize ait başvurulara yapılan itirazların yanıtlanması.
  • Müvekkillerimizle birlikte belirlediğimiz strateji doğrultusunda, tercih edilen ülkelerde ilgili ülke Resmi Ofisi tarafından yayınlanan tüm başvuruları izleyerek, ilgili başvuruların aylık raporlanması, böylece müvekkillerimize üçüncü kişilere ait benzer başvurulara süresi içerisinde itirazda bulunma imkânı sağlanması.