Avukatlık

avukatlik

Müvekkillerimize Fikri Mülkiyet ve Haksız Rekabet Hukukunun her alanında, her seviyedeki hukuki ihtilaflarda vekillik hizmeti sağlamaktayız. Müzakerelerdeki başarımız ile ihtiyaç duyulan ve talep edilen hallerde ihtilafın yargıya yansımadan karşılıklı görüşmeler neticesinde çözümlenmesi için çaba sarf etmekteyiz. Bu bağlamda koruyucu hekimliğe benzer şekilde koruyucu hukuk hizmeti sunmaya özen gösteriyoruz.

Müzakere yoluyla çözülemeyen hak ihlalleri karşısında, ihlallerle ilgili kapsamlı incelemeler yapmak, gerekli davaları açmak, açılan davalarda müvekkillerimizi savunmak, tüm bu süreçleri dürüstlük prensibi, adalet ve iyi niyet çerçevesinde zamanında yerine getirmek temel ilkemizdir. Avukatlık hizmetini, yargı sürecinin başladığı andan, kesin olarak neticelendiği ana kadar bir bütün olarak görür, süreçler hakkında müvekkillerimizi güncel olarak bilgilendirir ve yargılama sonucundaki tüm olasılıklardan önceden haberdar ederiz.

Tecrübeli kadromuzun özenli, aktif ve sıkı takibi ile uzun yargılama süreçlerini en kısa sürede tamamlayarak, müvekkilimiz için en elverişli sonuca en kısa sürede ulaşmayı hedeflemekteyiz.