Kurucumuz

AV. DR. CAHİT SULUK

cahit suluk founder

Kariyer

1971 Ordu doğumludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1992 yılında bitirdi. Tasarımların hukuken korunması konulu teziyle 2000 yılında doktora derecesi aldı. 2001 yılından beri İstanbul’da serbest avukatlık yapmaktadır. 

Dr. Suluk, 2002-2008 yıllarında İTÜ’de lisansüstünde fikri mülkiyet hukuku dersleri verdi. Yine bir süre Kadir Has Üniversitesinde misafir öğretim üyesi sıfatıyla görev yaptı. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesinde tasarım hukuku alanında yüksek lisans dersleri veriyor. Fikri mülkiyet hukukuna ilişkin kanun hazırlıklarında da bulunan Dr. Suluk, Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemelerinde bilirkişilik yapmaktadır. 

Dr. Suluk’un fikri mülkiyet hukukuna ilişkin 11 adet kitabı, 40 civarında makalesi ve 8 tebliği yayımlandı. Haziran 2004 yılında Dünya Ticaret Örgütü ile Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının Cenevre’de ortaklaşa düzenlediği 2 haftalık programa Türkiye’yi temsilen katıldı. Patentlerin korunması konulu doçentlik tez çalışması için Münih’teki Max Planck Enstitüsünde 4 ay süreyle araştırma yaptı. Halen bu tez çalışmasını yürütüyor.

Uzmanlık

Telif, Marka, Patent, Tasarım, Haksız Rekabet

Unvan

Avukat (İstanbul Barosu)
Marka ve Patent Vekili (Avrupa Patent Vekili)
Öğretim Görevlisi (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Bilirkişi (Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri)
Hakem (İstanbul Ticaret Odası Tahkim Kurulu)

Diller

İngilizce

Üyelikler

İstanbul Barosu, Türk Patent Enstitüsü, İstanbul Ticaret Odası Fikri Mülkiyet Komisyonu,
AIPPI Türkiye (Fikri Hakları Koruma Derneği), ATRIP (Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukuku Öğretim Üyeleri Birliği).