Duyurular

TBMM’de tarihi toplantı
II. Abdulhamit’ten sonra ilk kez...
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk patent kanunu 137 yıl sonra çıkıyor

TBMM, 5 Mayıs Perşembe günü tarihi bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu alt komisyon toplantısında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk patent kanunu tartışıldı ve bütün partilerin ittifakıyla karara bağlandı.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) bir parçası olarak hazırlanan düzenleme, 137 yıl sonra yapılan en büyük düzenleme niteliğinde. 

Tasarının hazırlık çalışmalarında yer alan Avukat Dr. Cahit Suluk, ticaretin çok önemli ayaklarından birisini teşkil eden yeni düzenlemenin, önümüzdeki 20-30 yıllık dönemde ülkemizin ticaret hayatını derinden etkileyeceğini söyledi. Avukat Dr. Cahit Suluk, yaptığı açıklamada markalar, patentler, faydalı modeller, tasarımlar, coğrafi işaretler ve geleneksel ürünlerle ilgili tarihi düzenlemenin getireceği sıra dışı değişiklikler hakkında şu bilgileri verdi.