Tasarım Hukuku

tasarim hukukuCahit Suluk: Tasarım Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2003, 782 sayfa

Tasarım hukuku adlı bu kitap, alanında tek olma özelliğine sahiptir. Kitapta tasarımların hukuken korunması konusu tüm boyutlarıyla hem teorik hem de pratik açıdan incelenmiştir. Özellikle konuya ilişkin mehaz hukuk olan Avrupa Birliği hukukundaki düzenlemeler irdelenmiş, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası öğretiye yer vermiştir. Kitapta 100 civarında Yargıtay kararı incelenerek uygulamaya ışık tutulmuştur.

Yazarın Önsözü’nde de işaret ettiği gibi; “... kitabın başlığı her ne kadar Tasarım Hukuku adını taşısa da, bu çalışmada EndTasKHK, PatKHK ve MarKHK’daki düzenlemelere karşılaştırmalı olarak yer verilmeye çalışılmıştır. O nedenle elinizdeki eser, ortak konular bakımından tasarım hukuku yanında patent, faydalı model ve marka hukukuna ilişkin açıklamaları da içermektedir”.

Kitap dört bölümden oluşmaktadır:

1. Genel olarak tasarımlar
2. Tescilli tasarımlar
3. Tescilsiz tasarımlar
4. Tasarımların marka, telif ve haksız rekabet mevzuatı ile korunması.

Kitabın arkasında yer alan mevzuat dizini ve kavram dizini okuyucunun işini oldukça kolaylaştırmaktadır.