Telif Hakları ve Korsanlıkla Mücadele

telif haklari korsanlikla mucadeleCahit Suluk: Telif Hakları ve Korsanlıkla Mücadele, Hayat Yayınevi, İstanbul 2004, 309 sayfa

Teknolojinin hızlı gelişimine bağlı olarak fikir ve sanat eserlerinin kopyalanması kolaylaşmıştır. Sözgelimi, bir müzik eserini internet aracılığıyla saniyeler içinde dünyanın dört bir tarafına yaymak mümkündür. Bu durumu fırsat bilen kötü niyetli kişiler, telif hakkı sahiplerinin haklarına tecavüz ederek kolay kazanç sağlamayı tercih etmişlerdir. Ülkemizde korsan mal ticareti orijinal malların ticaretini geçmiştir. Bu durum ülkemizde müzik, sinema ve yayın sektöründe mali krize yol açmıştır.

Kitapta, fikri mülkiyet haklarına bir kuş bakışı yapıldıktan sonra fikir ve sanat eserlerinin, sahiplerine ne gibi haklar sağladığı, hakların ihlali durumunda açılabilecek hukuk ve ceza davaları, korsanlıkla mücadelede araç ve yöntemlerin neler olduğu, 5101 sayılı Yasanın eleştirisi ve nihayet korsanlığa ilişkin soru ve cevapları verilmiştir.

Kitap altı bölümden oluşmaktadır:

1. Fikri mülkiyet haklarına ilişkin genel bilgiler
2. Fikir ve sanat eserleri
3. Hakların ihlali halinde açılabilecek davalar
4. Korsanlık ve mücadele yolları
5. 5101 sayılı yeni yasal düzenlemenin değerlendirilmesi
6. Soru ve cevpalar

Çalışmanın Sonuç kısmında varılan neticeler ile olması gereken hukuk bakımından öneriler getirilmiştir.

Kitabın İlgili Mevzuat kısmında; i) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK), ii) 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu (SVMEK)’in tamamına yer verilmiştir. Her iki yasada da, 5101 sayılı Korsanlıkla Mücadele Yasasıyla yapılan değişiklikler metne işlenmiştir.

Kitapta Genel Kaynakça, İlgili İnternet Siteleri ve İndeks gibi kısımlara yer verilmesi okuyucunun işini kolaylaştırmıştır.

PDF İndir

pdf kitap indir