Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku, Cilt III: Tasarımlar

uygulamali fikri mulkiyet hukuku cilt3 tasarimlarCahit Suluk/Ali Orhan: Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku, C. III: Tasarımlar, Seçkin Yayınevi, Ankara 2008, 1000 sayfa

Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku serisinin üçüncü cildini oluşturan Tasarımlar kitabında konuya ilişkin teorik ve pratik bilgilere yer verilmiştir. Bu çalışmada, Tasarımlar hukuki açıdan bütün detayı ile incelenmiştir.

Kitap şu bölümlerden oluşmaktadır: 
1. Genel Olarak Tasarımlar
2. Tescilli Tasarımlar
3. Tescilsiz Tasarımlar
4. Tasarımların Marka, Patent ve Telif Mevzuatı ile Korunması
5. Tasarımların Haksız Rekabet Mevzuatı ile Korunması.

1995-2007 yıllarındaki (gözden kaçanlar hariç) bütün Yargıtay kararları (620 adet) tam metin olarak kitaba işlenmiştir. Cezai yaptırıma ilişkin kararlar da kitapta yerini bulmuştur. Yeri geldikçe ihtisas mahkemelerinin konuya ilişkin kararları da metne işlenmiştir. Kararların kritiği ise ayrıntılı olarak yapılmıştır. Kitabın sonunda yer alan Yargıtay kararları dizini, mevzuat dizini ve kavram dizini okuyucunun işini oldukça kolaylaştırmaktadır.