Fikri mülkiyet hukukunun esasları

fikri-mulkiyet-hukukunun-esaslariSami Karahan/Cahit Suluk/Tahir Saraç/Temel Nal: Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 3. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara 2012, 453 sayfa

Gelişmiş ülkelerde fikri mülkiyet hukukuna nereden başlamalıyım sorusunun cevabı birden çoktur. Oysa ülkemizde düne kadar bu soru cevapsız kalıyordu. Şimdi tereddüt etmeden Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları adlı bu eserle başlayın diyoruz. Yazarlardan her birinin doktora yaptığı alanı kaleme almaları; ortaya çıkan eseri akademik bakımdan güçlendirmiştir.

Dört yazarlı olan eser, ders kitabı sadeliğinde kaleme alınmıştır. Ancak konuyla yeni tanışan herkese el kitabı olabilecek bir çalışmadır. Kitapta, yeri geldikçe içtihat hukukuna da yollama yapılarak okuyucunun dikkati uygulamadaki işleyişe çekilmiştir. Hukuk kitaplarında hiç de alışık olmadığımız bir üslupla eser kaleme alınmıştır. Bu bağlamda şemalarla anlatım güçlendirilmiştir.

Eser on iki bölümden oluşmaktadır:
1. Genel bilgiler
2. Telif hakları
3. Markalar
4. Patentler ve faydalı modeller
5. Tasarımlar
6. Coğrafi işaretler
7. Yeni bitki çeşitleri
8. Entegre devre topografyaları
9. Sınai haklarla ilgili hukuki işlemler
10. Ticaret unvanları ve işletme adları
11. Ticari sırlar, know-howlar, alan adları
12. Haksız rekabet.