Uygulamalı fikri mülkiyet hukuku Cilt II; Genel esaslar, fikir ve sanat eserleri

uygulamali fikri mulkiyet hukuku cilt2 genel esaslarCahit Suluk/Ali Orhan: Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku, C. II: Genel Esaslar, Fikir ve Sanat Eserleri, Arıkan Yayınevi, İstanbul 2005, 1167 sayfa
Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku serisinin ikinci cildini oluşturan bu kitapta konuya ilişkin teorik ve pratik bilgilere yer verilmiştir. Bu çalışmada, telif hakları bütün detayı ile incelenmiştir. Çalışma iki kitaba ayrılmıştır: Genel Esaslar; Fikir ve Sanat Eserleri.

Genel Esaslar kitabında sırasıyla şu bölümler bulunmaktadır:
1. Kavramlar ve Konular
2. Tarihi Gelişim
3. Korumanın Önemi ve İşlevi
4. Hukuki Düzenlemeler
5. Fikri Mülkiyet Haklarının Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi.

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku kitabında ise şu bölümler yer almaktadır:
1. Eser ve Çeşitleri
2. Eser Sahibi
3. Eser Üzerindeki Haklar
4. Hakların Kullanılması
5. Bağlantılı Haklar ve Eser Dışındaki Koruma Konuları
6. Koruma Süresi
7. Sınırlamalar
8. Hukuki İşlemler
9. Meslek Birlikleri
10. Tecavüz, Açılabilecek Davalar ve İleri Sürülebilecek Talepler.

Mahkeme kararları ışığında konular incelenmiştir. Bu çalışmada Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin Yargıtay’ın 898 adet kararının tam metni verilmiştir. 
Kitabın sonuna, yararlanılan kaynakların yanında, fikri mülkiyetle ilgili genel kaynakça da eklenmiştir. Yine cildin sonunda madde ve kavram indekslerine de yer verilerek okuyucunun işi kolaylaştırılmıştır.