Avrupa topluluğu hukukunda tasarımların korunması

avrupa toplulugundaCahit Suluk: Avrupa Topluluğu Hukukunda Tasarımların Korunması – Topluluk Tasarımı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2002, 238 sayfa

Bilindiği gibi fikri mülkiyet hakları bakımından ülkesellik ilkesi geçerlidir. İlkeye göre, bir hak hangi ülkede korunması talep ediliyorsa o hak bakımından ilgili ülke hukukunun gerekleri yerine getirilmelidir. Bu bağlamda tescile tabi patent, marka ve tasarım gibi fikri mülkiyet haklarının korunması hangi ülkede talep ediliyorsa o ülkede tescili sağlanmalıdır. Tescilsiz korumaya ilişkin düzenlemeler saklıdır. Hal böyle olunca hak sahiplerinin işini kolaylaştırmak bakımından uluslararası anlaşmalar kabul edilmiştir. Bu anlaşmalar ile büyük ölçüde başvuru ve tescil prosedürü kolaylaştırılmıştır. Yoksa bugün bir ülkede tescil edilen bir patent ya da tasarımın tüm dünyada ya da bir anlaşmaya üye ülkelerde korunduğu söylenemez. Zira bu anlaşmalar ülkesellik ilkesini bertaraf etmiş değildir.

Bugün dünyada ülkesellik ilkesini bertaraf eden oluşumlar da bulunmaktadır. Bunların başında Topluluk Hukukundaki düzenleme gelmektedir. Yine Benelüx (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) ülkelerindeki düzenleme de böyledir. Topluluk Hukukunda Topluluk Markası ve Topluluk Tasarımı kabul edilmiştir. Topluluk Patentine ilişkin çalışmalar şimdilik başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ancak İtalya ve İspanya’nın dışında kaldığı 25 adet diğer AB ülkelerini kapsayacak şekilde ve 2014 yılı itibariyle Avrupa Patentinin tek etkisine dönük bir anlaşma imzalanmıştır.

Bugün 27 üyeli Topluluğun tamamında geçerli olmak üzere Topluluk Marka ve Topluluk Tasarım belgesi alabilmektedir. Bu belgeler bakımından Topluluk adeta bir ülke gibi işlev görmektedir. 1996 tarihinden itibaren Topluluk Markası ve 2002 tarihinden itibaren ise, Topluluk Tasarımının uygulamaya konulması ile marka ve tasarım sahiplerine sağlanan bu kolaylıktan Türk vatandaşlarının da yararlanması mümkündür.

Bu kitapta esas itibariyle Topluluk Tasarımı irdelenmiştir. Topluluk Hukukunda tescilli ve tescilsiz olmak üzere iki tür koruma düzenlenmiştir. Kitapta her iki koruma şekli de ele alınmıştır. Okuyucu, bir yandan Topluluk Tasarımı hakkında bilgi edinirken, diğer yandan, paralel mantığı içeren Topluluk Markası hakkında da bir fikir sahibi olacaktır. Kitapta Topluluk Tasarım tescilinin nasıl yapıldığı, istenen evraklar, hükümsüzlük, hukuki işlemler gibi konulara ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Kitap; Patent ve Marka Vekilleri, Akademisyenler, Araştırmacılar, Tasarımcılar, TPE Personeli İçin yararlı bir kaynaktır.

PDF İndir

pdf kitap indir